Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė

Aprašymas

VšĮ „Problemų sprendimo centras“ rengia konsultacinį seminarą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčių įmonių darbuotojams

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintomis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis veiklos vykdytojai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimus) ir vykdyti juose nustatytas sąlygas, vesti apskaitą ir teikti ataskaitas bei vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Seminaro tikslas – supažindinti TIPK leidimus turinčias įmones su aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pateikti išsamią ir susistemintą informaciją apie reikalavimus aplinkos oro ir vandens apsaugai, nuotekų tvarkymui, mokesčiams už aplinkos teršimą ir gamtos išteklius, gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, susidarančių atliekų tvarkymui ir išmetamų arba išleidžiamų teršalų ir atliekų apskaitai bei kitų pareigų vykdymui, pateikti praktines rekomendacijas dėl šių pareigų vykdymo, atsižvelgiant į specialius kiekvienos įmonės poreikius.

Seminaro lektoriai: aplinkosaugos specialistai Alfredas Skinulis ir Jūratė Rūkštelienė. Lektoriai sukaupę didelę patirtį konsultuojant ir kontroliuojant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčias įmones.

Seminaras skirtas:

- TIPK leidimus turinčių įmonių vadovams, darbuotojams, aplinkos apsaugos specialistams, ekologams.

Temos

1. Teisės aktai, reglamentuojantys TIPK leidimus turinčių įmonių veiklą.

2. Pagrindinės TIPK leidimus turinčių įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąvokos.

3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir statinio projekto Aplinkos apsaugos dalis.

4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, atnaujinimas, koregavimas ir panaikinimas.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti atliekų tvarkymui: atliekų susidarymas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, pakavimas, ženklinimas, perdavimas kitiems asmenims, pavojingų atliekų lydraštis, pirminė atliekų apskaita, Pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita ir t.t.

7. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti aplinkos oro apsaugai: į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaita, laboratorinė kontrolė, ataskaitos ir t.t.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vandens apsaugai: vandens paėmimas, paviršinių ir gamybinių/buitinių nuotekų tvarkymas, su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaita, laboratorinė kontrolė, ataskaitos ir t.t.

9. Mokesčiai už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius.

10. Gamintojams ir importuotojams nustatytos pareigos

11. TIPK leidimus turinčių įmonių kontrolė ir atsakomybė

12. Atsakymai į klausimus.

Papildoma informacija

Seminaro kaina – 300 Lt + PVM.

Į seminaro kainą įskaičiuota: seminaro medžiaga, seminaro pažymėjimas, kava, arbata, pietūs. Seminaro metu teikiamos asmeninės konsultacijos. 

Seminaro planuojama trukmė: 10.00 – 16.00 val.
Seminaro dalyviams parengta metodinė medžiaga.

Dalyviai už seminarą gali mokėti mokestiniu pavedimu VšĮ “Problemų sprendimo centras”, įm. k. 300039853, PVM kodas LT100001965515, a. s. LT677300010085467199, arba atvykę į seminarą, sumokėti grynais.
Teirautis ir registruotis tel. (8 5) 216 38 18,  mob. tel. (8 618) 77 378. el. p. lijana@elnet.lt arba psc@pscentras.lt.

Trukmė: 10.00 – 16.00 val.

Kaina: 300 Lt + PVM.

Pavadinimas Data Miestas Kaina Registracija
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-03-17Panevėžys300 Lt + PVM.Registruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-03-24Klaipėda300 Lt + PVM.Registruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-04-08Šiauliai300 Lt + PVM.Registruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-04-19Vilnius300 Lt + PVM.Registruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-04-21Kaunas300 Lt + PVM.Registruotis
Galite komentuoti seminarą, užpildę žemiau esančią formą.
Vardas *:
El. paštas:
Komentaras *: