Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Vykdyti aplinkosauginio švietimo projektai

1. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija 2004–2005 m. Lietuvos regionų centruose organizuoti 12 seminarų, kuriuose dalyvavo 2 500 dalyvių. Seminarų tema „Pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių apskaita bei mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas už 2004 m.“. Parengtas aplinkosauginis leidinys (3 000 egz.).

2. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija 2005–2006 metais organizuota 12 seminarų tema „Pakuotės apskaita ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimas bei sumokėjimas. Įstatymų naujovės“.  Parengtas  leidinys 2 500 egz. tiražu.

3. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija 2007 metais organizuoti 20 seminarų tema „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“. Seminaruose dalyvavo apie 2 000 dalyvių. Parengtas ir išplatintas leidinys 10 000 egz. tiražu.

4. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija 2008 metais pagal sutartį surengta 12 mokymų įmonėms bei 8 mokymai inspektoriams „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas. Naujausi pakeitimai 2008–2009 m.“. Parengtas leidinys.

5. Surengtos 6 konferencijos-seminarai (Partneris UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“) tema „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo reikalavimai šios įrangos importuotojams, gamintojams ir platintojams“. Seminarai-konferencijos vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.

6. Surengtos 3 konferencijos-seminarai „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo reikalavimai šios įrangos importuotojams, gamintojams ir platintojams“, bendradarbiaujant su atliekų perdirbėjais UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“ ir UAB „Kuusakoski“.

7. Surengti seminarai įmonėms aplinkosauginėmis temomis: „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita bei mokesčio skaičiavimas. Naujausi Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir  mokėjimo tvarkos pakeitimai. Naujos pažymų ir ataskaitų formos“, „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Paraiškos pildymas ir leidimo gavimo procedūros“.

8. 2008 vasario–balandžio mėn. surengti 6 seminarai (partneriai UAB „Žalvaris“, UAB „Biosistema“) „Nauji aplinkosaugos reikalavimai autoservisams“.

9. 2008 m. vykdytas ekologinio švietimo projektas „Visuomenės švietimo ir informavimo apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą Tauragės apskrityje“. Rengti 2 leidiniai bei 8 mokymai, ekologinio švietimo stendai apskrities rajonų centruose.

10. 2009 m. vykdytas ekologinio švietimo projektas „Visuomenės švietimo ir informavimo apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą Telšių apskrityje“. Rengti 2 lankstinukai ekologinio švietimo temomis bei vykdytas konkursas moksleiviams „Rūšiuok teisingai“. Telšių apskrities viršininko administracijoje rengta konferencija seniūnams apie atliekų deginimo žalą.

11. 2011 m. vykdytas projektas „6 pažintinių ekskursijų moksleiviams organizavimas į ES paramą gavusius objektus“.

12. 2011 m. vykdytas projektas „Gamtosauginių mokyklų švietimas ir mokymas elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo klausimais“.

13. 2012 m. Klaipėdos savivaldybėje vykdytas ekologinio švietimo projektas: rengta knygelė vaikams, gaminti stendai autobusų stotelėse, spausdinti lankstinukai ir per radijo stotį rengta viktorina apie atliekų rūšiavimą. 

14. 2013 m. kovo–gegužės mėn. vykdytas ekologinio švietimo ir atliekų surinkimo projektas „Mano miestelis be pavojingų atliekų“. Partneriai: Gamintojų ir Importuotojų asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

15. 2012 m. gegužės–spalio mėn. vykdytas seminaro kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų apsaugos tematika organizavimas: stendų kraštovaizdžio tematika gamyba, 200 dalyvių konferencijos organizavimas, metodinės medžiagos, aplankalų ir kvietimų ruošimas. Vykdant projektą teiktos visuomenės informavimo ir komunikacijos paslaugos. Iniciatorius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

16. 2013 m. liepos–lapkričio mėn. paruoštas ir „Žinių radijo“ eteryje transliuotas radijo laidų ciklas „Esu neabejingas aplinkai“ . Rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

17. 2013 m. liepos–2014 m. gruodžio mėn. bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis ir atliekų tvarkymo centrais vykdytas ekologinio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą". Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose vestos paskaitos apie atliekų rūšiavimą, dalytos aplinkosauginio švietimo knygelės „Žaliųjų akinių paslaptis", organizuotos edukacinės ekskursijos į atliekų perdirbimo gamyklą ir sąvartyną.

18. 2013 metų rugsėjo–lapkričio mėn. bendradarbiaujant su Socialinių mokslų kolegija vykdytas aplinkosauginio projekto EKOMOKYKLA konkursas „Geriausia ekoidėja“. Per 80 visos Lietuvos mokyklų įsijungė į projektą ir rengė ekologines idėjas. Bendra tikslinė auditorija – 2 000 moksleivių.

19. 2013 m. rugsėjo mėn.–2014 m. rugsėjo mėn. bendradarbiaujant su Elektronikos platintojų asociacija vykdyta baterijų ir dujošvyčių lempučių atliekų surinkimo Lietuvos mokyklose akcija „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“. Surinkta per 4 000 kg atliekų.

20. 2014 m. liepos–gruodžio mėn. vykdytas edukacinių filmukų kūrimo konkursas „Rūšiuoju atliekas – taupau“. Vilniaus moksleiviai sukūrė 22 trumpametražius filmus apie atliekų rūšiavimą, juos peržiūrėti galima ČIA. Geriausiu filmuku išrinktas Vilniaus Jėzuitų gimnazijos kūrinys „Rūšiuok“. Projekto rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

21. 2014 m. liepos–2015 m. birželio mėn. vykdytas Aplinkos ministerijos projektas: „Atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį skatinančių seminarų visuomenei – sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybių darbuotojams – mokymo švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo klausimais rengimas“. Seminarai rengti įvairiuose miestuose, juose dalyvavo ir pasisakė Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Pakuočių tvarkymo organizacijos, regioninių aplinkos apsaugos departamentų ir atliekų tvarkymo centrų specialistai, savivaldybių ekologai.

22. 2015 m. sausio–gruodžio mėn. 70-yje Kauno ugdymo įstaigų vestos interaktyvios edukacinės paskaitos apie atliekų rūšiavimą pradinukams ir priešmokyklinukams pagal projektą „Atliekų rūšiavimo sistemos diegimas Kauno miesto švietimo įstaigose“, finansuojamą Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

23. 2015 m. liepos–lapkričio mėn. vykdytas aplinkosauginio švietimo projektas „Vilniaus miesto kraštovaizdžio gidas“: parengta ir konferencijoje pristatyta bei išdalyta metodinė medžiaga vyresnių klasių pedagogams „Vilniaus miesto kraštovaizdžio gidas“, skirta naudoti kaip mokomoji priemonė pamokų ir popamokinių veiklų metu, projektuose, ekskursijose ir pan. Parengti 200 egz. kompaktinių diskų su medžiaga. Projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

24. 2015 m. spalio–2016 m. balandžio mėn. bendradarbiaujant su VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija vykdytas aplinkosauginis švietimas Kaune. 91 ugdymo įstaigoje vesti edukaciniai renginiai, kuriuose vaikai supažindinti su buitinių atliekų rūšiavimo svarba ir principais. 

25. 2015 m. gruodžio–2016 m. sausio mėn. pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais organizavimo ir įgyvendinimo – lankstinukų ir reklaminės atributikos mažos vertės pirkimą apklausos būdu paruošta ekologiškų veidrodėlių - jų dėkliukai pagaminti iš perdirbto popieriaus. Taip pat bus sukurta ir išleista lankstinukų apie teisingą Klaipėdos miesto savivaldybėje buityje susidarančių atliekų tvarkymą su aktualia informacija apie savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. 

26. 2016 m. liepos–lapkričio mėn. Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe vykdėme aplinkosauginio švietimo projektą sostinės ugdymo įstaigoms „Mokau rūšiuoti“. Vyresniųjų klasių moksleiviai vyko į darželinius ir priešmokyklinukams vedė teatralizuotus renginius apie atliekų rūšiavimą. Suorganizuota 15 renginių, per juos darželiuose išdalyta 70 mokomųjų stalo žaidimų „Rūšiavimo ABC“.