Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Seminarai

VšĮ „Problemų sprendimo centras“ įvairius mokymus įmonių darbuotojams bei vadovams rengia nuo 2005 metų. Lektoriai yra įvairių sričių konsultantai, gilinę savo profesines žinias tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Teorija neatsiejama nuo praktikos, todėl mes ypač didelį dėmesį skiriame mokymams, kurių metu dalyviai įgyja ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Organizuojame atvirus ir vidinius seminarus bei konferencijas. Geriausias mūsų darbo įvertinimas – reikalingų žinių specialistams suteikimas ir jų lūkesčių patenkinimas.

 

 

 


Aplinkosaugos seminarai

 • Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas. Naujausi pakeitimai
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Paraiškos pildymas ir leidimo gavimo procedūros
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė
 • Aplinkosauginiai reikalavimai autoservisams
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti atliekas tvarkančioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti transporto priemonių bei baterijų ir akumuliatorių (įskaitant įmontuotus į transporto priemones) gamintojams, importuotojams ir platintojams
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių (įskaitant įmontuotus į prietaisus) gamintojams, importuotojams ir platintojams

Seminarai finansininkams

 • Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių ir už išgautus valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas. Naujausi pakeitimai
 • Finansinės analizės pradžiamokslis
 • Pinigų srautų planavimas
 • PVM įstatymo pakeitimai. Kas žinotina PVM mokesčio mokėtojams

Teisės seminarai

 • Darbo santykių teisinis reglamentavimas: darbo kodekso pakeitimai, nauji teisės aktai ir jų taikymas praktikoje
 • Atostogos ir kitas poilsio laikas
 • Ginčų, kylančių darbo santykiuose, teisminio nagrinėjimo praktikos ypatumai