Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Vykdyti projektai

1. 2015 m. vasarį įvairiuose Lietuvos miestuose surengti 27 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai".

2. 2014–2015 m. VšĮ „Problemų sprendimo centras“ rengė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro seminarus, organizuojamus įgyvendinant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“.  Įvairiuose Lietuvos miestuose surengta 50 mokomųjų seminarų pedagogams.